Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Inleiding

Welkom bij Dènevos Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Dènevos-website (de "Website") en de daarin aangeboden diensten, inclusief de aankoop van herenkleding en aanverwante producten ("Producten"). Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

2. Accountregistratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze Website of om aankopen te doen, kan het zijn dat u een account moet aanmaken. U stemt ermee in om tijdens het registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en dergelijke informatie bij te werken om deze accuraat, actueel en volledig te houden. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

3. Aankopen en betalingen

Door een bestelling te plaatsen via onze Website, garandeert u dat u juridisch in staat bent om bindende contracten aan te gaan. U stemt ermee in geldige betalingsgegevens te verstrekken en geeft ons toestemming om het totale bedrag van uw aankoop, inclusief eventuele toepasselijke belastingen en verzendkosten, in rekening te brengen via de door u gekozen betalingsmethode. We behouden ons het recht voor om elke bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot productbeschikbaarheid, fouten in productbeschrijvingen of prijzen, of frauduleuze activiteiten.

4. Productinformatie en beschikbaarheid

We doen er alles aan om nauwkeurige en actuele informatie over onze producten weer te geven, inclusief beschrijvingen, afbeeldingen en prijzen. Wij garanderen echter niet dat dergelijke informatie foutloos, volledig of actueel is. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Alle producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat een bepaald product op voorraad zal zijn.

5. Verzending en levering

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden en binnen de geschatte termijn te leveren die op het moment van aankoop werd opgegeven. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor vertragingen of andere problemen veroorzaakt door vervoerders of factoren buiten onze controle. Het risico van verlies en eigendom van Producten die via onze Website zijn gekocht, gaat op u over bij levering van de Producten aan de vervoerder.

6. Retourneren en ruilen

Wij willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop bij Dènevos. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent, kunt u in aanmerking komende Producten binnen 14 dagen na ontvangst retourneren of ruilen, met inachtneming van ons retour- en omruilbeleid. Raadpleeg ons retour- en omruilbeleid [link invoegen] voor meer informatie over geschiktheidscriteria en procedures.

7. Intellectuele eigendom

Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, audioclips, videoclips en software, is eigendom van Dènevos of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten op intellectueel eigendom. U mag dergelijke inhoud niet reproduceren, distribueren, wijzigen of er afgeleide werken van maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

8. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen Dènevos, haar dochterondernemingen of hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van of het onvermogen om onze Website te gebruiken. of Producten, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van onze Website of Producten zal niet hoger zijn dan het totale bedrag dat u heeft betaald voor de Producten die via onze Website zijn gekocht.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [voeg de toepasselijke jurisdictie in]. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, uw gebruik van onze Website of uw aankoop van Producten zal uitsluitend worden beslecht in de rechtbanken van [voeg jurisdictie in], en u stemt hierbij in met de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.

10. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te herzien door de gewijzigde voorwaarden op onze Website te plaatsen. Als u onze Website blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden. Controleer deze pagina regelmatig op updates.

11. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden of onze website, neem dan contact met ons op via support@denevos.com.

12. Geregistreerde bedrijfsinformatie

Denevos is een handelsnaam die wordt geëxploiteerd onder JHA retail group Ltd ( 15487713)geregistreerd handelsadres: 30 Felin Fach, Caerdydd, Verenigd Koninkrijk, CF14 1NZ


Ingangsdatum: 01/02/2024

Door onze website te gebruiken en onze producten te kopen, gaat u ermee akkoord zich aan deze servicevoorwaarden te houden. Bedankt dat u voor Denevos heeft gekozen